top of page

Ultrasonografi

Transkranial renkli Doppler (TKRD) non-invazif ve gerçek zamanlı olması, yatak başında ve kolay uygulanabilirliği nedeni ile akut inmeli hastalarda intrakranial arteriyel sistemin incelenmesinde kullanılan standart bir inceleme haline gelmiştir. TKRD ile hem Willis poligonunu oluşturan arterler hem de beyin parenkimi görüntülenir. Her ne kadar ilk görüntüleme seçeneği olmasa da, TKRD ile intrakranial kanamalar, anevrizmalar, arterio-venöz malformasyonlar ve tümörler saptanabilir. TKRD rekanalizasyon tedavilerinde, tıkalı damarı saptamak, erken rekanalizasyonu görmek ve tedavi kararlarını yönlendirmek için artan sıklıkta kullanılmaktadır. Son yıllarda yatak başında uygulanabilen ultrason perfüzyon görüntüleme ise giderek önem kazanmaktadır.

bottom of page